2. Temps de reformes

Quins són els principis de la Reforma protestant? Qui van ser els principals Reformadors ? Què va suposar la Contrareforma ? Perquè el Concili es va reunir a Trento?