Blog

L’art, el llibre i Umberto Eco

L’art, el llibre i Umberto Eco

L’any 2009, Umberto Eco fou invitat pel Museu del Louvre a participar en un programa que comprenia una exposició, conferències i concerts. Eco va construir aquest programa al voltant de la noció de llista, un tema que es pot situar en la frontera entre la literatura i la pintura. Preguntat […]

Lluís XIV, col·leccionista

Lluís XIV, col·leccionista

França és un país que te por de la seva història. Ho dic perquè em vaig quedar estupefacte quan vaig saber que a l’École Normale Supérieure, una de les Grandes Écoles on es formen les elits franceses comencen el Curs d’Història el 1815 (sic). Ni l’Antic Règim ni Napoleó… Per […]

Ensenyar art

Ensenyar art

Estem confrontats avui en dia a una situació complexa: l’emergència i vigor d’allò que en podríem dir l’antiintel·lectualisme. En un article publicat al The New York Times el 15 de febrer de 2014, titulat “Teachers, We Need You” (‘Professors, us necessitem!), Nicholas Kristof recordava l’ús comú de l’expressió “That’s academic” […]

Què és l’objecte de la nostra mirada

Què és l’objecte de la nostra mirada

Avui en dia no existeix una definició precisa sobre què s’entén per art, i això és així des de finals del segle XIX quan els cànons van ser posats en discussió. En el món antic, el món dels grecs, a l’art l’anomenaven ‘techne’, de manera que feien servir la mateixa […]

El vertigen immobilitzador

El vertigen immobilitzador

¿Quina és la situació a la que ens enfrontem tant com individus que com a societat en l’àmbit d’educar la mirada? El fet és que tenim una sèrie de carències i de situacions, que Artur Ramon va descriure magníficament en un article ( “La agonía del coleccionismo”, La Vanguardia-Cultura/s, 18/07/2015) […]

L’acte de mirar

L’acte de mirar

El pensador, crític d’art i escriptor Rafael Argullol escrivia en un article (“Vida sin cultura”, El País, 6/3/2015) que existeix actualment una espècie, que ell bateja com a pseudolector, que defuig les cinc condicions mínimes que ell considera inherents a l’acte de llegir: la complexitat, la memòria, la lentitud, la […]

Circulació dels gravats per Europa a l’edat moderna

Circulació dels gravats per Europa a l’edat moderna

El desenvolupament i l’expansió de les tècniques de reproducció de la imatge, des de principis del segle XIV (en el cas dels gravats sobre fusta) i a partir del XV amb la invenció de la impremta, va constituir un dels fets de major influència en el canvi de les condicions […]

Educar la mirada

Educar la mirada

Recentment hem publicat a la secció d’Articles de la Web de la Col·lecció en la seva versió en llengua catalana, un article d’Antoni Gelonch Viladegut, fet expressament per a la Col·lecció, i que porta per títol “Educar la mirada”. En aquest article al text introductori hi podem llegir: “Sovint sentim […]

L’Europa dels 30.000 museus

L’Europa dels 30.000 museus

Europa és per antonomàsia, o si més no així s’entén comunament, el continent de la cultura. El Vell Continent atresora riqueses culturals de tot tipus: obres arquitectòniques de primera magnitud (Versalles, la Catedral de Lleó, la Basílica de Sant Francesc a Assis, etc., etc.), sales de concert singulars (Palau de […]

A la Revista de Catalunya

A la Revista de Catalunya

Com un regal anticipat de Reis, la Revista de Catalunya publica al número 296 (corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2016) un article d’Antoni Gelonch Viladegut que duu per títol “El fil roig d’un col·leccionista” en què l’autor vol explicar tan les bases teòriques del col·leccionisme com cóm […]