Blog

Els mandarins

Els mandarins

Segons el Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, una accepció de la paraula mandarí és la d’una persona que és molt poderosa i influent en els ambients polítics, econòmics o intel·lectuals. I cita, a tall d’exemple, els mandarins de la universitat…  Abunden els mandarins a la societat catalana? Bé, no crec que […]

Trump, cultura i pressupost

Trump, cultura i pressupost

Fa temps que considero que una definició de línia política és només una declaració d’intencions si no va acompanyada de la corresponent línia pressupostària. Es poden fer grans declaracions de principis, però si no van acompanyades d’una dotació suficient (i, en la majoria dels casos, constant) al pressupost, els principis […]

Kuniyoshi, gravador del ‘món flotant’

Kuniyoshi, gravador del ‘món flotant’

Utagawa Koniyoshi fou un dels darrers grans mestres japonesos de l’estampa sobre fusta (‘ukiyo-e’). Fill d’un tintorer que treballava sobre seda, va néixer el 1797 amb el nom de Yoshizo. Durant la seva joventut, va ajudar molt probablement al seu pare, tot fornint els dibuixos de les peces que s’havien […]

L’art, el llibre i Umberto Eco

L’art, el llibre i Umberto Eco

L’any 2009, Umberto Eco fou invitat pel Museu del Louvre a participar en un programa que comprenia una exposició, conferències i concerts. Eco va construir aquest programa al voltant de la noció de llista, un tema que es pot situar en la frontera entre la literatura i la pintura. Preguntat […]

Lluís XIV, col·leccionista

Lluís XIV, col·leccionista

França és un país que te por de la seva història. Ho dic perquè em vaig quedar estupefacte quan vaig saber que a l’École Normale Supérieure, una de les Grandes Écoles on es formen les elits franceses comencen el Curs d’Història el 1815 (sic). Ni l’Antic Règim ni Napoleó… Per […]

Ensenyar art

Ensenyar art

Estem confrontats avui en dia a una situació complexa: l’emergència i vigor d’allò que en podríem dir l’antiintel·lectualisme. En un article publicat al The New York Times el 15 de febrer de 2014, titulat “Teachers, We Need You” (‘Professors, us necessitem!), Nicholas Kristof recordava l’ús comú de l’expressió “That’s academic” […]

Què és l’objecte de la nostra mirada

Què és l’objecte de la nostra mirada

Avui en dia no existeix una definició precisa sobre què s’entén per art, i això és així des de finals del segle XIX quan els cànons van ser posats en discussió. En el món antic, el món dels grecs, a l’art l’anomenaven ‘techne’, de manera que feien servir la mateixa […]

El vertigen immobilitzador

El vertigen immobilitzador

¿Quina és la situació a la que ens enfrontem tant com individus que com a societat en l’àmbit d’educar la mirada? El fet és que tenim una sèrie de carències i de situacions, que Artur Ramon va descriure magníficament en un article ( “La agonía del coleccionismo”, La Vanguardia-Cultura/s, 18/07/2015) […]

L’acte de mirar

L’acte de mirar

El pensador, crític d’art i escriptor Rafael Argullol escrivia en un article (“Vida sin cultura”, El País, 6/3/2015) que existeix actualment una espècie, que ell bateja com a pseudolector, que defuig les cinc condicions mínimes que ell considera inherents a l’acte de llegir: la complexitat, la memòria, la lentitud, la […]

Circulació dels gravats per Europa a l’edat moderna

Circulació dels gravats per Europa a l’edat moderna

El desenvolupament i l’expansió de les tècniques de reproducció de la imatge, des de principis del segle XIV (en el cas dels gravats sobre fusta) i a partir del XV amb la invenció de la impremta, va constituir un dels fets de major influència en el canvi de les condicions […]