Diputació de Barcelona / diba Oberta: “De Paris a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut”

Els segles XIX i XX han sigut protagonistes de grans evolucions en el món de l’art i en el mercat de l’art. L’exposició “De París a Nova York” vol mostrar, mitjançant gravats i obra gràfica dels grans artistes del moment, l’evolució que acabem de descriure: l’eclosió i evolució de l’art i els canvis de capitalitat del món i del mercat de l’art.

 

Podeu llegir l’article aqui.