Europapress: El coleccionista Antoni Gelonch Viladegut deposita sus mil grabados en el Museu de Lleida

Ho sentim, aquest contingut només està disponible en ES.