La Mañana: “Antoni Gelonch diposita la seva col·lecció de gravats, amb 1.001 obres, al fons del Museu de Lleida”

12/3/2020