Staff

La Col.lecció disposa, per a l’exercici de la seva activitat, d’un staff de col.laboradors que intervenen en diversos camps d’acció en funció de les seves competències.

Aquest staff està integrat per:

Director:
Antoni Gelonch Viladegut

Conservadora:
Carlota Gelonch Nicolau

Fotògraf-Resident:
Pau Gelonch Nicolau

Assessors:
Pilar Gelonch Viladegut
Joan Gelonch Viladegut
Silvia Fernández Gelonch
Francesc Mestre