Sobre els drets d’autor a la Unió Europea

Sobre els drets d’autor a la Unió Europea

El tema dels drets d’autor, del seu ús i abús, és un tema que els amables lectors d’aquest blog saben que m’interessa i, en aquest sentit, procuro estar al cas del debat i, si és possible, participar-hi. En aquesta línia, recentment hem sabut que l’Amical Wikimedia, amb l’aprovació de la seva comunitat de membres i la ratificació de la seva junta, ha signat el document de posició del Free Knowledge Advocacy Group EU sobre els drets d’autor a la Unió Europea. El Free Knowledge Advocacy Group EU és un grup de wikimedistes que promouen l’accés gratuït i la reutilització del coneixement humà.

Segons aquest text, el Free Knowledge Advocacy Group EU, celebra el reconeixement per part de la Comissió Europea de la necessitat d’abordar el marc de drets d’autor a Europa i d’assumir la tasca de modernitzar-los.

No obstant això, no se’ns pot escapar el fet que existeix una necessitat d’harmonització per permetre que projectes europeus, ja siguin comercials o sense ànim de lucre, prosperin en un entorn jurídic segur i competitiu a nivell mundial. Només assegurant regles que siguin ràpidament entenedores per als ciutadans i les start-ups, Europa podrà esdevenir un planter per a la creativitat i la casa de nous projectes emocionants.

Un exemple cridaner de la necessitat d’harmonització és que publicar imatges d’edificis ubicats de forma permanent en espais públics és il•legal en molts països de la UE, ja que l’arquitectura i l’art públic estan coberts pels drets d’autor. Això vol dir que no existeix la llibertat d’usar i reutilitzar les imatges fetes a l’espai públic. En aquesta situació hi ha llocs tant emblemàtics com ara l’Atomium de Brussel•les o el Centre Pompidou de París.

D’altra banda, i en contrast amb altres grans economies del món, on gaudeixen d’aquest tipus de llibertats, i tenint en compte que aquest contingut és indispensable per a la indústria i per a la societat, el problema que tenim és que dins de la UE no està clar el que està permès i el que no, cosa que porta a un bloqueig del coneixement i de la informació.

Per tant, el Free Knowledge Advocacy Group EU recomana que:

• La Comissió aclareixi el marc europeu de drets d’autor mitjançant l’harmonització de la legislació i la creació d’un únic Títol de Drets d’autor de la Unió Europea,

• La Comissió asseguri que tothom tingui la llibertat d’usar lliurement i compartir les imatges preses a l’espai públic
mitjançant la introducció de la Llibertat de Panorama (actualment opcional en virtut de la Directiva 2001/29/EC, article 5, punt 3.h)

• Totes les obres finançades públicament s’alliberin al domini públic, de manera que sigui factible que totes les obres publicades per institucions, governs o agències de la UE o governamentals
esdevinguin lliurement disponibles.

• La Unió Europea estableixi un estàndard i esdevingui un líder global en aquest camp. El fet d’alliberar contingut finançat públicament al domini públic el democratitzarà, n’incrementarà la competència i donarà més opcions a les start-ups. Tindrà efectes positius sobre la cultura, la ciència i l’economia.

• Elimini les barreres que impedeixen la digitalització i l’ús de les obres orfes. Les obres orfes són creacions de les quals no se’n coneix el posseïdor de drets. Estan protegides, encara que no existeix cap posseïdor de drets al qual es pugui demanar permís. S’insta a la Unió Europea per tal que revisi la Directiva d’obres orfes per tal d’adaptar-la a l’era digital i preservar així aquestes obres que, altrament, es podrien perdre.

• La Comissió tendeixi a equilibrar l’actual desajust cultural i econòmic entre propietat comuna pública i privada i que tanqui la “bretxa de segle XXI” escurçant els terminis de vigència dels drets d’autor al mínim possible en virtut dels tractats i convenis internacionals vigents.

Així sigui. De tota manera, m’agradaria també donar la meva opinió.

Davant la situació d’abús pel que fa als drets d’autor que patim, estic d’acord amb els posicionaments del Free Knowledge Advocacy Group EU, que em semblen, d’altra banda, uns posicionaments de mínims. Al meu entendre, tot allò que ha estat pagat amb diner públic s’hauria de poder reproduir lliurement; caldria eliminar les barreres que impedeixen la digitalització i l’ús de les obres orfes; i el temps de vigència dels drets d’autor s’hauria d’escurçar al mínim possible i, en cap cas, hauria de ser superior al temps d’exclusivitat de drets d’una patent en l’àmbit científic. Si no es fa això, Europa continuarà el seu declivi en l’àmbit digital, la gent més creativa s’anirà fonent i d’altres ocuparan definitivament el nostre espai.

Etiquetes: drets d'autor, Europa

Sense comentaris

Comentar

La teva adreça de correu no serà publicada.
Els camps obligatoris estan marcats amb:


Pots fer servir aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>