Les Fundacions d’empresa i l’art

A França existeix una figura jurídica que es denomina Fundació d’empresa (Fondation d’entreprise). Creades per una llei el 1990, tenen com a objectiu la realització d’accions d’interès general que tinguin un caràcter filantròpic, educatiu, científic, social, humanitari, esportiu, familiar, cultural o que ajudin a valoritzar el patrimoni artístic, la defensa del medi ambient, la difusió de la cultura, de la llengua o dels coneixements científics francesos (cocorico!).

Han de tenir un programa d’acció plurianual per una durada mínima de 5 anys, que pot ser prorrogat per una durada, mínima també, de 3 anys. Aquest programa d’acció plurianual ha d’estar dotat amb un mínim de 150.000 euros, que els fundadors han de dotar de forma solidària, i no poden rebre diners de part de la població, ni donacions ni llegats (excepte les donacions d’assalariats de l’empresa fundadora o del seu grup).

Qui pot crear una fundació d’empresa? Una societat civil o comercial (incloses les empreses unipersonals de responsabilitat limitada), un establiment públic de caràcter industrial o comercial, una cooperativa, una mútua o una entitat de previsió social. Són gestionades per un Consell d’Administració propi, del qual un terç (com a mínim) han de ser personalitats qualificades en els camps d’intervenció de la fundació d’empresa.

Quines altres fonts de finançament pot tenir una fundació d’aquest tipus? Pot rebre subvencions de l’Estat, de les col·lectivitats territorials i dels seus establiments públics; el producte de les retribucions per serveis que puguin prestar; els interessos de la dotació inicial; i donacions dels assalariats, així com dels mandataris socials, dels associats, adherents o accionistes de l’empresa o de les empreses d’un grup.

Quins són els avantatges fiscals d’aquestes entitats? L’empresa fundadora té una reducció del 60% del total de les donacions efectuades fins un límit del 0,5% de la seva xifra de negocis; per la seva banda, els assalariats gaudeixen d’una reducció del 66% de les quantitats donades fins un límit del 20% de les seves retribucions imposables.

Quins serien els avantatges de constituir una fundació d’empresa? Organitzar de forma coherent el mecenatge de l’empresa; rapidesa de la creació; la quantitat econòmica necessària per a crear-les és inferior als d’una fundació reconeguda com d’utilitat pública; l’empresa valoritza la seva imatge; és un vector de cohesió social al si de l’empresa; i és una eina al servei de l’estratègia general de l’empresa.

Quines són les fundacions d’empresa més importants? Ordenades de major a menor pressupost tindríem: Total (1992); EDF (2007); Veolia Environnement (2004); L’Oréal (2007); Carrefour (2000); Air France (1992); Malakoff Mederic Handicap (2013); Danone Communities; Vinci (2002) i Leroy Merlin (2006).

La majoria tenen com a objectiu la lluita contra l’exclusió social (EDF, Air France, Vinci), o ajudar a persones malaltes o amb minusvàlues (Air France, Malakoff Mederic Handicap, Leroy Merlin), o a favor de la sostenibilitat (Veolia), o de la valorització de les dones (L’Oréal), o dels emprenedors socials (Danone) o l’ajuda en situacions d’urgència humanitària (Carrefour).

Només una d’elles assenyala l’afavoriment de la cultura entre els seus objectius: Total. Vol dir això que no hi ha fundacions d’empresa que tenen com a objectiu principal el desenvolupament cultural, i específicament l’artístic? No, perquè podríem citar, per exemple, la Fundació Cartier per l’art contemporani, la Fundació d’empresa Ricard també per l’art contemporani, la Fundació Pierre Bergé-Yves Saint Laurent que fa exposicions i dóna suport a accions culturals, la Fundació Louis Vuitton que promou la creació artística, la Fundació d’empresa Martell que fa exposicions i té una vocació cultural ‘proteïforme’, o la Fundació Hermès que presenta exposicions i dóna suport a residències d’artistes plàstics.

Centre expositiu de la Fondation Louis Vuitton a Paris

Centre expositiu de la Fondation Louis Vuitton a Paris

Es tracta, en qualsevol cas, de bons exemples de partenariat, de col·laboració empresa-expressió artística que poden servir-nos com a exemple. Vol dir això que no n’hi ha a casa nostra? No, no vol dir això, perquè podríem citar en aquest sentit algunes realitats com ara l’Obra Social de la Fundació Bancària la Caixa (Caixa fòrums, exposicions, Col·lecció d’art contemporani, suport a museus, etc.), o la Fundació AENA (art contemporani) o la Fundació MAPFRE (centres d’exposicions i llibres d’art), etc. El que sí és diferenciador és que aquí les accions són més discontinues (vegi’s l’efecte de la crisi econòmica i financera sobre moltes d’elles) i més producte d’una flamarada que d’una acció sostinguda (la majoria de fundacions denominades corporatives fan la viu-viu sense massa ordre ni concert, i a batzegades). De tot es pot aprendre, i d’algunes de les fundacions d’empresa franceses, també.

Sense comentaris

Comentar

La teva adreça de correu no serà publicada.
Els camps obligatoris estan marcats amb:


Pots fer servir aquestes etiquetes HTML i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>