Blog

La vitalitat del món dels gravats a França

La vitalitat del món dels gravats a França

Contingut disponible en francès. Avui en dia, per a un artista, el camí cap al reconeixement no passa obligatoriament pel filtre d’un museu o d’una galeria d’art. D’altres llocs permeten de ser present en l’escenari de les arts plàstiques. Quan hom sap que 50.000 artistes estan enregistrats a la « Maison […]