Blog

Passio Christi

Passio Christi

Si hi ha un tema iconogràfic àmpliament tractat al llarg de la història del gravat, aquest és sens dubte el de la Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, segons narren els Evangelis i commemoren els cristians tots els dies i, d’una manera especial, en la setmana que precedeix […]

Miquel Àngel gravat

Miquel Àngel gravat

Al magnífic llibre (“Michelangelo in Prints“, de Bernardine Barnes, Wake Forest University, Ashgate Publishing Limited, 2010) que te el mateix títol que aquest article, l’autora estableix set categories de gravats realitzats a partir d’obres del gran Miquel Àngel. La primera categoria està integrada pels “Gravats a partir de ‘La Batalla […]

Miquel Àngel i els gravats

Miquel Àngel i els gravats

La creació de gravats a partir de les seves obres és un dels processos que van contribuir al coneixement de Miquel Àngel com a figura històrica, però aquest fet va interseccionar amb un altre procés: les publicacions escrites sobre el seu treball. La relació entre aquests dos processos no fou […]

Rubens, Gravador

Rubens, Gravador

Peter Paul Rubens (1577-1640), fou un pintor barroc de l’escola flamenca. El seu estil exuberant emfatitza el dinamisme, el color i la sensualitat. Les seves influències principals procedeixen de l’art de l’Antiga Grècia i de l’Antiga Roma, i de la pintura renaixentista, en especial de Leonardo da Vinci, Tizià i […]

La vitalitat del gravat a Itàlia al segle XX i ara

La vitalitat del gravat a Itàlia al segle XX i ara

El 2009 la Banca Popolare di Lodi va esponsoritzar una exposició a “Bipielle arte” que duia com a simple títol “Grafica” i com a eloqüent sots-títol “Miró Braque Chagall Picasso Morandi Bacon e altri maestri del Novecento“. Evidentment, els noms citats eren un reclam per tal d’atreure els possibles visitants, […]

Tal com ho van viure, tal com ho van veure

Tal com ho van viure, tal com ho van veure

La idea d’obrir i de presentar al públic les col•leccions reals o principesques va anar apareixent arreu d’Europa cap a mitjans del segle XVII i amb força durant el segle XVIII i començaments del XIX. En efecte, la ciutat i la Universitat de Basilea van comprar el 1661 la col•lecció […]

Escultors…i gravadors

Escultors…i gravadors

Al segle XX, molts dels escultors més importants varen ser també gravadors, i alguns d’ells foren força prolífics. Mentre que les superfícies relativament planes dels gravats no semblava que poguessin oferir uns incentius significatius a uns artistes que tenien una visió que s’afermava de forma natural en la dimensió tridimensional, […]

El Greco i els Gravats

El Greco i els Gravats

Quan El Greco va morir a Toledo el 1614, el seu fill, Jorge Manuel Theotocopuli, va realitzar un inventari de béns, entre els quals hi havia mobles, llibres i pintures, però també 10 planxes de coure treballades, més de 200 estampes i 150 dibuixos. Segons Jorge Manuel, el fet era […]

Con G de Greco, con G de Grabados

Con G de Greco, con G de Grabados

Cuando el Greco murió en Toledo en 1614, su hijo, Jorge Manuel Theotocopuli, realizó un inventario de bienes, entre los que había muebles, libros y pinturas, pero asimismo había 10 planchas de cobre ya trabajadas, más de 200 estampas y 150 dibujos. Según Jorge Manuel, la realidad era que “la […]

Mary Cassatt, gravadora

Mary Cassatt, gravadora

Mary Cassatt és coneguda per ser una de les grans artistes de l’impressionisme. Cal dir, però, que és més reconeguda als Estats Units, d’altra banda el seu país d’origen, que a Europa. I no deixa de ser curiós aquest oblit a Europa en general, i a França en particular, quan […]